خدمات

 پروفسور ایرج ناظری با همکاری سایر پزشکان و جراحان پیشرفته‌ترین تکنیک‌ها را به بیماران عزیز ارایه میدهند. در صورت نیاز به پیشرفته‌ترین مراقبت‌های قلبی-عروقی با مرکز قلب ناظری به شماره تلفن ۸۸۸۷۰۹۹۲۳ تماس حاصل فرمایید.