بیمارستان‌های وابسته

 بیمارستان‌های وابسته‌ به مرکز قلب ناظری شامل بیمارستان دی و بیمارستان پارس تهران میباشند  که تکنیک‌های درمانی پیشرفته را در آن‌ها انجام میگیرند  و در صورت لزوم بیماران را برای مراقبت‌های بیشتر بستری می‌کنند.

بیمارستان دی

تهران، خیابان ولی‌عصر، خیابان عباسپور

تلفن: ۸۸۸۷۰۹۹۲۳+)

بیمارستان پارس

تهران، بلوار کشاورز